Misnak

Hakkımızda

MİSNAK; Türkiye, Irak ve Orta Asya’daki birinci sınıf taşımacılık hizmetleri ve profesyonel lojistik yönetim taleplerini karşılamak üzere İMİSK A.Ş tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Küresel ve Türkiye ayağı olarak şu anda; genel kargo, konteyner, proje kargo ve uzak endüstriyel sahalara dağıtım ve montaj içeren hizmetler sunmaktadır.

Bugün, çok sayıda hidrolik aks, teleskobik ve standart römorklar, kaydırma sistemleri (jack & slide systems), mobil ve raylı kule vinç (gantry) gibi donanımları ile MİSNAK, ağır nakliye ve montaj/kaldırmada Türkiye, Irak ve Orta Asya’da önde gelen bir şirket olarak konumunu sağlamlaştırmıştır.

Gelişmiş donanımı, güvenli terminal/tesisleri, iyi eğitimli personeli ve nitelikli KSGÇ (Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre) yönetimi; MİSNAK’ın müşteri hedef ve isteklerini karşılamasının yanı sıra bölgedeki güvenlik ve arazi zorluklarını aşmasındaki tecrübesini arttırmaktadır.

Çevresel ayak izi azaltma planlaması; doğal denge, ehil ve yabani canlı hayatına verilecek zararın en aza indirilmesine yardım etmektedir.

Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için yapılan; danışma, planlama, vizyon ve akılcı yatırımlar, MİSNAK’ı yıllar boyunca gelecek olan her türlü zorluğa en iyi şekilde hazırlamaktadır.

MİSNAK, en yüksek kalitedeki hizmeti en son model ekipman ve proaktif bir takım ile gerçekleştirmek adına, müşterileri için sağladığı taşıma mühendisliğindeki teknik bilgi ve birikimlerini arttırmaya devam edecektir.

Sertifikalar

Politikamız


Kalite, Sağlık, İş Güvenliği, Çevre ve Güvenlik
(KSGÇ) Politikası

 • Misnak; ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 standartları temel alınan Entegre KSGÇ (Kalite, Sağlık, İş Güvenliği, Güvenlik ve Çevre) Yönetim Sistemine sahiptir. Yönetim, KSGÇ Yönetim Sisteminin anlaşılmasını ve şirket kültürü ve ticari performansın ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmasını temin eder.
 • Misnak Yönetimi ve personeli; operasyon yapılan ülkelerde yasal ve diğer gerekliliklere uyarak, ileri seviyede KSGÇ performansın tüm alanlarda başarısını taahhüt eder.
 • Bu Politikanın uygulanması; Yönetimin bilgi, talimat, eğitim ve gözetim yolu ile sınırlı olmaksızın yapılacaktır. Sürekli iyileştirmeyi hedef alan Misnak KSGÇ Yönetim Sisteminin tanıtımına, başarısına ve devamına aktif katılım sağlayan her bir çalışanına rehber olan, iletişim içerisinde ve onları teşvik eden yönetimin sorumluluğundadır.
 • Misnak temel prensibi, mutlak müşteri memnuniyetini elde etmek, güvenilir ve etkin hizmet ile mümkün olan en iyi değeri sunmaktır.
 • Her bir Misnak çalışanının temel görevi ve sorumluluğu, kendilerinin, iş arkadaşlarının, faaliyet ve işlerinden etkilenebilecek diğer insanların yaralanmasını ve hastalanmasını önleyerek iş güvenliğini temin etmek için gerekli önlemleri almaktır.
 • Misnak, faaliyetlerinin çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı boyut ve etkilerine ilişkin sorumluluğunun bilincindedir. Şirket, çevre kirliliği ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde faaliyetlerini yürüterek, gelecek kuşaklar için çevremizi korumaya ve geliştirmeye kararlıdır.
 • Misnak çalışanları görevini yerine getirirken; bütünlüğü ve özel mülkiyet sorumluluğunu, bilgi, teknoloji ve müşteri unsurlarının dış etkenlerden korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını taahhüt eder. Her bir birim, güvenlik konusu altındaki herhangi bir risk veya ihlali azaltmak adına gerekli sorumluluğu almaktadır.
 • Misnak tüm sosyal sorumluluklarının farkında olup hem yerel hem ulusal çaptaki yardım etkinliklerinde, burslarda, sponsorluk faaliyetlerinde ve staj olanaklarında aktif rol oynamanın yanı sıra toplumu geliştirmeye yönelik diğer girişimlerde de bulunmaktadır.

image
image
image
image
image
image
image
image

Hizmetler

GENEL KARGO TAŞIMACILIĞI

Türkiye’ye transit gelen veya Türkiye’den Irak ve Orta Asya’ya gönderilen genel kargo ve konteynerler için; uluslararası, aktarma ve genel kargo taşımacılık hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Hizmetler aynı şekilde gabari dışı yüklerin taşınmasını da kapsamaktadır. Misnak’ın, Irak’taki genel kargo dağıtımı, Alak Misk & Misnaf Co.’nun modern tır ve salkasa römorkları ile desteklenmektedir. Araçlar, kargo güvenliği ve aynı zamanda nakliye takibinin sağlanması için araç takip sistemi (IVMS) ile donatılmıştır.

AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞI, PROJE KARGO TAŞIMACILIĞI ve MÜHENDİSLİĞİ

Türkiye, Irak ve Orta Asya’da, uzmanlaşmış ağır yük taşımacılığı, montaj/kaldırma servisleri sağlanmaktadır. Ayrıca, raylı kule vinç ve kaydırma sistemleri operasyonları ile yerleştirme yapılmaktadır.

DENİZ TAŞIMASI, KİRALAMA ve BARGE OPERASYONLARI

Deniz ve kanal taşımaları ve liman projelerine destek için proje yük ve ağır yük gemileri, römorkörler ve barge’lar ile taşıma ve bunların kiralanması.

LİMAN TERMİNAL OPERASYONLARI, ANTREPO, DEPOLAMA ve DAĞITIM

Genel kargo, proje yüklerinin ve konteynerlerin depolama ve aktarma operasyonları, limanda ve/veya dahili, harici antrepolarımızda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca istifleme ve kurulum alanları mevcuttur. MİSNAK ve IPA Umm-Qasr arasında yapılan son sözleşmeyle yaklaşık 250,000 m2 ‘lik bir alanın yönetim ve geliştirme hakları elde edilmiş olup, kargolar gemi vinci veya liman vinci ile dogrudan arac uzerine tahliye edilecek, liman sınırları içerisinde oluşturulan depolama alanlarına yüksek güvenlikle dağıtılacaktır. Antrepo yönetim sistemi; operasyonel planlama, güncel raporlama ve optimum güvenlik sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Alan; ağır yük, proje kargo, konteyner ve genel kargo operasyon ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Projeler

infografiklerle Projeler

ÖZBEKISTAN’A GT, GTG, ST, STG, DUVAR PANELLERİ ve MODÜLLER

Navoi Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Projeye Gözat
 • M3
 • İŞGÜCÜ
 • ADAM-SAAT
icon

Navoi Kombine Çevrim Elektrik Santrali


 

 • MİSNAK, Kombine Çevrim Elektrik Santrali için SOC konteyner, proje yükü ve gabari dışı yükler de dahil pek çok ekipmanı teslim alıp, konsolide edip, nakliyesini gerçekleştirmiştir.
  Ayrıca;
 • GT, GTG, ST, STG, 18 adet modül, 10 adet duvar panelini, Derince Limanı’ndan Türkmenbaşı Limanı/Türkmenistan’a nehir gemileri ile göndermiş ve Türkmenbaşı Limanı’ndan Navoi / Özbekistan’a modüler ağır yük römorkları ile taşımıştır.
 • Resmi kurumlar ile yakın çalışılmış, bütün sivil çalışmalar / baypaslar organize edilmiş ve tamamlanmıştır. Ayrıca, özel eskort, yol haritası ve yol izinleri Türkmenistan ve Özbekistan’daki her bir bölge için sağlanmıştır.
 • Ünitelerin tesislere yerleştirilmesi için; amir, formen ve operatorler ile birlikte paletli vinçler, mobil vinçler, kaydırma sistemleri, forkliftler, hiyap vinçler ve modüler römorkların Navoi/Özbekistan iş sahasına mobilizasyonunu gerçekleştirmiştir.
image
image
image
image
image
image
image
image

TURKMENİSTAN’A ABSORBER TAŞIMASI

Güney Yolatan, Gaz Sahası Geliştirme Projesi

Projeye Gözat
 • M3
 • İŞGÜCÜ
 • ADAM-SAAT
icon

Güney Yolatan, Gaz Sahası Geliştirme Projesi


 

MİSNAK, grup partnerleri ile birlikte yaklaşık 600.000 freight tonluk kargoları dünyanın çeşitli bölgelerinden zamanında, başarılı ve güvenli bir sekilde, Güney Yolatan’daki iş sahasına taşımıştır.
Bu kargoların 500.000 freight tonluk kısmını 8 ayda yükleyip teslim etmistir.
400’den fazla ağır yük üniteleri Güney Yolatan’a taşınmıştır. Bunlardan bazıları:
2010 yılında her biri 570 ton olan 2 absorber
2012 yılında her biri 471 ton olan 4 absorber
2012 yılında her biri 488 ton olan 6 absorber
2 adet 570 tonluk absorber, Türkmenbaşı Limanı’nda direkt olarak gemiden Misnak modüler ağır yük römorklarına alınıp, Güney Yolatan’a taşınmıştır.
Absorberlar’dan 10 tanesi Kore ve Çin’den Hopa Limanı’na yüklenmiştir. Misnak, bu üniteleri limbo operasyonlari ile nehir gemilerine aktarıp, Türkmenbaşı limanına göndermiştir. Bu Absorberlar Türkmenbaşı’ndan Güney Yolatan’a Serahs uzerinden 1200 km’lik bir mesafe katedilerek ulaştırılmıştır. 300’den fazla ağır yük üniteleri, 1050 km’lik kuzey güzergahı, Mary üzerinden taşınıp, teslim edilmiştir. Misnak, mobil ve paletli vincler ile beraber liman kaptanları, operatorler, operasyon şefleri ve formenlerini Hopa Limanı ve Türkmenbaşı limanına göndermiştir. Bu ekip Güney Yolatan iş sahasında ünitelerin kurulumu için de çalışmıştır.

image
image
image
image
image
image
image
image

IRAK’A GT, GTG ve 400.000 M3 PROJE KARGO

Mega Deal

View Project
 • M3
 • İŞGÜCÜ
 • ADAM-SAAT
icon

Mega Deal


 

MİSNAK, her biri 180 ton olan 56 X GTG ve her biri 204 ton olan 32 X GT ile beraber proje kargoların taşımasını Avrupa’dan başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Yüklerin Antwerp’e barge’lar ile taşınması, güvenli olarak tahliye edilmesi, depolanması, tekrar gemilere yüklenmesi ve vinçli gemilerle Umm Qasr limanı/Irak’a gönderilmesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Misnak, Charleston Limanı, Amerika’dan her biri 204 ton olan 24 X GT ile beraber proje kargoların nakliyesini ve teslimatını vinçli gemiler kullanarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.
Misnak, aynı zamanda toplam 400.000 M3 proje kargonun 158.000 M3’ ünü, Qingdao Limanı, Çin’den ve Chennai Limanı, Hindistan’dan Umm Qasr Limanı’na taşımıştır.

Misnak, Umm Qasr limanı’nda yükleri araç üzerinde alıp Irak’ın bir çok bölgesine sevk etmiştir; Shat AlBasra, Nasiriyah, Ninawa, Al Haidariyah, Samawa, Akkas, Al Khairat, Qudus, Diwaniya, Najibiya ve Al Amara.

Misnak ağır ünitelerin indirme, kaldırma, kaydırma ve montajı için, kendi operasyon ekibini ve raylı kule vinçlerini bu sahalara mobilize etmiştir.

image
image
image
image
image
image
image
image

TÜRKMENİSTAN’A ÇİMENTO DEĞİRMENLERİ TAŞIMASI

Lebap Çimento Tesisi Projesi

Projeye Gözat
 • M3
 • İŞGÜCÜ
 • ADAM-SAAT
icon

Lebap Çimento Tesisi Projesi


 

 • Misnak, 3 çimento değirmenini, Türkmenbaşı limanı’ndan Lebap bölgesindeki Çimento Tesisi Projesi için Gazojak, Özbekistan üzerinden başarılı bir şekilde taşıdı.
 • Maksimum ağırlığı 113 ton ve yüksekliği 6.2 metre olan bu üniteler, 2300 km mesafelik, Turkmenbashi’ndan Lebap’a, Ashgabat – Mary – Bayramali - Gazodjak – Bukhara – Karshi – Talimarjan rotası takip edilerek taşınmıştır.
 • Misnak ayrıca çimento değirmenlerini, Pitynak Özbekistan’da, modüler ağır yük römorklarından havuzlu römorka aktarma ve bu yükleri tren yolu köprüsünden geçirme sorumluluğunu almıştı. Ünitelerin havuzlu römorka aktarılmasının sebebi, yüksekliklerinin tren yolu köprüsünün içinden geçmeye uygun olmamasıydı. Köprünün içinden geçtikten sonra yükler tekrar modüler ağır yük römorklarına aktarılıp yoluna devam etmiştir.
 • Ayrıca Türkmenbaşı’ndan Lebap’a Ashgabat – Mary – Bayramali – Turkmenabat guzergahı kullanılarak vinç taşımaları gerçekleştirilmiştir.
image
image
image
image
image
image
image
image

Rüzgarlıbahçe Mah. Acarlar İş Merkezi, F Blok, Kat:7
34805, Kavacik / İSTANBUL
+90 216 4253133
project@misnak.com.tr
image
Çilek Mah. 6367 Sokak No:64 33020
Akdeniz – Mersin
+90 324 2213341
project@misnak.com.tr
image
Çay M. Bahçelievler Marina A. No:20 Kat:1/2
İskenderun / TÜRKİYE
+90 326 6143341
project@misnak.com.tr
image
S.Aşkabat, H.Deryayew 108 (2052),
Aşkabat / TÜRKMENİSTAN
+993 212972035
project@misnak.com.tr
image
Safwan/Kuwait Main Road, Umm Qasr Port Road Junction
Basra / IRAK
+964 7809201895
+964 7705440540
project@misnak.com.tr

image
Italian City , Villa NO: 429
Erbil / IRAK
+964 750 141 54 57
+964 750 480 33 30
project@misnak.com.tr

image
Almas Tower, 39 D JLT
Dubai, UAE
+971 4 818 43 00
project@misnak.com.tr

image
北京伊美斯克国际货运代理有限公司

Beijing IMISK International Trade and Transport Co., Ltd.
地址 : 北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦1704 A/B
Adres : Room 1704 A/B, Union Plaza, Chao Wai Da Jie No.20
Chaoyang District / Beijing / P.R.China

邮编/Posta Kodu : 100020
电话/Direkt Hat : +86 10 6588 1612
传真/Faks : +86 10 6588 1672
imisk@imisk.com.cn

image